Coses d'ara i d'abantesCostums i tradicionsCarrers i placesRacons de CadaquésSabies que...?Atres

LLibres de cadaquesencs

 

De bibliografia sobre Cadaqués n´hi ha molta. Aquí només fem referenci a alguns llibres que estat escrits per gent de Cadaqués, tots ells aficionats i moguts només pes seu amor per ses coses del poble i per la voluntat de deixar constanci de coses, més antigues o més modernes, que han anat configurant la identitat de la gent de Cadaqués.

En aquests llibres es parla de Cadaqués i de la gent de Cadaqués.


"El general de Cadaqués", de Firmo ferrer

Firmo Ferrer i Casadevall

EL GENERAL DE  CADAQUÉS

Sirpus, 2006

Joan Escofet i Palau (1720-1808) fill de Cadaqués, militar de l'arma d'Enginyers, va arribar a ser tinent general i governador de Barcelona.

Des del 1760 va projectar carreteres, drassanes, canals i ports a diferents llocs d'Espanya i de les Amèriques. Va traçar, en plena selva, una línia imaginària que des de llavores ha marcat el límit entre l'Argentina i el Brasil.

El general Escofet, preocupat sobretot per l'educació de nens i nenes,  va deixar un important llegat. El 1803, retirat al que ell anomenava "mi patria de Cadaqués", redacta es seu testament, en què ordena que amb ses interessos des seus cabals invertits es paguin cent lliures a un mestre perquè ensenyi gramàtica as nens, cent lliures més per a una dona de bons costums que faci de mestra a ses nenes. Així mateix, va establir una dot de cinquanta lliures a casacuna de quatre dones pobres, honestes i filles de Cadaqués que es casessin durant l'any.

Es tracta d'una noua aportació d'en Firmo Ferrer de lectura obligatòria per a tots aquells que s'interessen per ses coses de Cadaqués.


"La marina mercant de Cadaqués"

Gaietà Rahola i Escofet, Josep Rahola i Sastre.

LA MARINA MERCANT DE CADAQUÉS

Dalmau Carles Pla, 1976

A través de l'evolució de l'activitat marítima de Cadaqués podem veure gairebé tota la histori de Cadaqués. Es fets passats, com vivia la gent, ses institucions del poble...

Probablement es llibre més complet que s'ha escrit sobre Cadaqués.

Va ser reeditat el 2004.


"Contraban a Portlligat"

Firmo Ferrer i Casadevall

CONTRABAN A PORTLLIGAT

Brau Edicions, 1999

Fent servir com a fil conductor una histori de contraban, activitats que molt de cadaquesencs havien practicat alguna vegada, en Firmo Ferrer mos explica com es vivia a Cadaqués a mitjans del segle XIX.


"Topònims de Cadaqués"

Firmo Ferrer i Casadevall

TOPÒNIMS DE CADAQUÉS

En Firmo explica l'origen de la denominació d'alguns indrets de la vila i del terme municipal.  A través d'aquestes explicacions es fa una mica de repàs de la histori de Cadaqués, perquè, tal com diu l'autor, "hem de pensar que en el temps que un determinat lloc va començar a ser conegut amb el nom que el coneixem avui, hi havia un motiu, una causa que féu que en aquells moments el nom li fos atribuït".


"Coses de Cadaqués"

Firmo Ferrer i Casadevall

COSES DE CADAQUÉS

Montagud Editores, 1986

En aquest llibre en Firmo mostra escenes de la vida a Cadaqués durant l'època difícil de la postguerra: parla de l'estraperlo, de ses dificultats per sobreviure, l'oli, l'encesa, el contraban, es masos, el racionament, personatges de l'època, la glaçada del 56... 


"Cadaquesenques"

Víctor Rahola

CADAQUESENQUES

Edicions del Cotal, 1984/ 1ª ed. 1930

Víctor Rahola, fill de Cadaqués i metge de professió, va publicar el 1930 aquest recull de poemes, prologat per Eduardo Marquina, i il·lustrat a la ploma per U. Tous.

Són poemes amb mètrica modernista, i la majoria recreen situacions relacionades amb el poble. "Els crespells", "El banc d'en Sinofós", "A una peixetera", "En Tano dels Roures", "El doll", "El bany de la Nurieta"..., tots són poemes d'una gran frescor i, al mateix temps, amb una mètrica molt acurada.


"Cadaqués, autèntic?"

Heribert Gispert

CADAQUÉS AUTÈNTIC?

Ed. Joventut, 1998

En aquest llibre l'Heribert explica un seguit de vivencis que van des de la proclamació de la República el 1931 fins a la glaçada del 1956. Es parla de la guerra i de la postguerra, de l'Orgue i de la Sala, des pailebots, des masos, de personatges populars de Cadaqués...


"Des des banc des Portal"

Heribert Gispert

DES DES BANC DES PORTAL

Ed. Juventud, 2002

Continuació des llibre anterior. Explica fets ja de la dècada des seixanta i començaments des setanta, però en el mateix to amè des llibre anterior. Es barco de l'aiga, sa nevada del 62, l'arribada de la televisió...

L'últim capítol, que l'autor anomena "Converses intrascendents", recull una mostra del parlar tradicional de Cadaqués a través de diàlegs entre pescadors, a la barberia, entre peixeteres, a la "barandilla" de la sala, a la tertúlia del Casino, tot fent veremes...


"El retaule de Cadaqués"

Aurora Pérez, Joan Vehí

EL RETAULE DE CADAQUÉS

Ed. Pòrtic, 2002

Es retaule de Cadaqués és un des pocs retaules barrocs que varen sobreviure a la guerra de 1936-39.

Aquest llibre, que conté text en català, castellà i anglès, està il·lustrat amb magnífiques fotografies de Joan Vehí.


"Tal com sona a Cadaqués"

Elda Cruanyes

TAL COM SONA A CADAQUÉS

Ed. Juventud

 

L’Elda Cruañes ha fet un recull de refranys i de dites que ella havia sentit a Cadaqués.

Aquest recull està il·lustrat per l'artista Jordi Curós.


"Cadaqués contat/contado per/por..."

Carlos Cañeque, Firmo Ferrer, Heribert Gispert, Teresa Marquina, Rosa Regàs, Luis Romero, Mercedes Salisachs, Luis Salleras, Javier Tomeo.

Cadaqués, contat per...

Cadaqués, contado por...

Associació UNESCO de Cadaqués

  

És un recull d'escrits de diversos autors, entre es quals cal destacar es d'en Firmo Ferrer ("Personatges de Cadaqués") i es de l'Heribert Gispert ("Màgia i encant dels carrers de Cadaqués"), narracions excel·lents que com sempre contribueixen a recuperar la memòria del Cadaqués des cadaquesencs. També s'hi inclou un poema, fins el moment inèdit, de la Quima Jaume, poetessa cadaquesenca.

La resta d'escrits relaten algunes vivencis personals des seus autors, la majoria membres des cercles d'estiuejants que abans anomenaven la "colònia". Normalment parlen d'ells i des seus amics, i ben poc del poble. Naturalment, estan escrits en espanyol, només faltaria.

A més, tant ses escrits de l'Heribert i d'en Firmo com es poema de la Quima Jaume es poden trobar traduïts a l'espanyol al final des llibre. Ses escrits en espanyol, en canvi, no estan traduïts al català. Aquesta és la sensibilitat de l'Associació UNESCO de Cadaqués.