Coses d'ara i d'abantesCostums i tradicionsCarrers i placesRacons de CadaquésSabies que...?Atres

Es goigs de Sant Baldiri

 

  

Capella de Sant Baldiri

 

GOIGS DEL GLORIÓS

BISBE I MARTIR SANT BALDIRI

QUE CANTEN EN LA VILA DE CADAQUÉS

DIA XX DE MAIG

 

Puix teniu tanta virtut

davant de Déu poderós;

pregueu per nostra salut

Sant Baldiri gloriós.

 

Per la gràcia del Senyor

foreu elegit prelat,

i rebut amb gran amor

en Nimes, noble ciutat;

coneixent vostra virtut,

i zel de Déu fervorós, etc.

 

Vostra vila fou perfecta,

i de molt gran santedat,

donant clara llum i exemple

fent obres de caritat:

vivint amb mansuetut,

com a bon religiós, etc.

 

Predicant la Llei Divina,

i el nom de Jesús sagrat,

volguereu dar vostra vida,

i morir martiritzat;

convertint del món perdut

a grandíssims pecadors, etc.

 

Veient el tirà malvat

vostra predicació santa,

per el dimoni instigat

vos feu tallar la garganta;

el el cap amb promptitut

vos separaren del cos, etc.

 

Vostra ànima fou portada

en el cel encontinent,

i amb els màrtirs coronad, donant-li lloc preeminent:

goseu de beatitut,

i de Déu rebeu favors, etc.

 

De vostre sepulcre sant

nasqué un llorer florit,

que tocant-lo un malalt,

de tot restà guarit:

donant-li Déu tal virtud

per glòria de vostre cos, etc.

 

Puix teniu tanta alegria,

tanta glòria, i tant descans,

vos suplicam nit i dia

que pregueu per los malalts;

puix teniu tanta virtut,

que els guariu reclamant vos;

pregueu per nostra salut

Sant Baldiri gloriós.

 

El qui a vos se encomana,

sia malalt o nafrat,

si amb viva fé ho demana,

li alcançàu sanitat:

i al qui està de mal vençut,

per vos, màrtir, te socós, etc.

 

Per les vides clausurades

i les mares suplicants,

teniu llum de mil albades

i guarda per llurs infants,

procureu-els-hi ajut,

alegria i bon repòs, etc.

 

Molts miracles cada dia

obreu (curant els trencats)

i de tota malaltia

puix per vos son remiats:

sia cama, o bras romput,

febres hillada, i dolors, etc.

 

Suplicant-vos que guardeu

de mal tots els cristians,

i que amb cuidado mireu

per a tots els navegants,

al vaixell que va perdut

per la mar, dau-li socós, etc.

 

Tots els cristians devots,

que us venen a visitar,

alcançau-los per sos vots

del Senyor, que els vulla dar:

en esta vida virtut,

i en l’altra l’etern repòs, etc.

 

 

TORNADA

Al malalt que està perdut,

i de la vida perillós:

alcançau-li la salut

Sant Baldiri Gloriós.

Ora pro nobis Beate Baudili

Ut digni efficiammur promisionibus Christi.  

OREMUS

Infirmitatem notram respice Omnipotens Deus, et quia pondus propiae actionis gravat B. Baudili martyris tui, atque Pontificis intercessiogloriosa nos protegat. Per dominum nostrum, etc.

 


Es goigs són composicions poètiques de caire popular, que es canten a la Mare de Déu, a Crist o as sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó... Ers goigs tenen com a finalitat  donar gràcies pes béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.

A Cadaqués hi ha tres goigs, es de Sant Sebastià, es de la Verge de l’Esperança (més coneguda com Santa Esperança) i es de Sant Baldiri.

La majoria des goigs daten des segles XVI, XVII i XVIII, precisament de l’època que és coneguda com a Decadència de la literatura catalana, tot i que n’hi ha de més antics i també de més moderns, de l’època de la Renaixença (segle XIX).