Coses d'ara i d'abantesCostums i tradicionsCarrers i placesRacons de CadaquésSabies que...?Atres

Es goigs de Santa Esperança

  

 

GOIGS QUE Á LA SUA PATRONA

MARIA SANTÍSSIMA DE ESPERANSA,

CANTA LA VILA DE CADAQUÉS  

  Cantem junts de Companyía,

A María tota hermosa:

Siau Mare Piadosa

De Cadaqués, que en Vos fia.

  Quan lo divino Amor

Desde la eternitat

Vol bátrer de Goliat

Lo Exercit malfactor,

De David, de Vos millor,

Destina la velentia: etc.

  Del temps en la proporció

En lo Mon amanesquereu,

Com Aurora ja tinguereu

Gracia en la Creació:

¡Que bella disposició,

Per esperar un nou dia!, etc,

  Molt més abundant virtut

Vos comunicá lo Altissim,

En vostre ventre purissim

Quan Jesús fou concebut:

Per portarnos la salut

Medecina’n sou Maria: etc.

  De Vos Jesu-Christ nasqué,

Quedant en tota enteresa

Vostra Virginal Puresa,

Que may tara conegué:

¡Quina flor del camp tingué

Tan complerta gallardia! etc.

  De Jesus obsequiada,

Ab los seus tendres abrassos

Corríau ab lleugers passos

A santedat extremada:

Més qu’els Angels elevada,

Vostre cor se derretía: etc.

 Que Judith més valerosa

Vereu del fill la mort dura

Sens disfrutar mes dulçura,

Que la de ser Mare honrosa

De l’ánima, venturosa

Que segura en Vos confia: etc.

  Luego de resucitat

Jesús á Vos aconsola;

Y antes que al cel no vola,

Anima al apostolat,

Dantli per santa heretat

Vostre amparo y dolça guía: etc.

  Ab nous incendis de amor

Lo diví Espós os regala

Lo vostre cor que exhala

Sempre dols, suau ardor,

Y en força de tant fervor

Moriu en tanta alegria: etc.

  Sobre’ls Angels exaltada

Tot lo cel á Vos venera,

La terra també se esmera

Per mereixeus Advocada:

Sabem, sér la més privada

De Deu vostra Senyoría: etc.

  Aquest Temple acredita

Vostra gran beneficencia,

Quab burla l’irrevencia

De la Bomba, que vomita:

Portento que a tots excita

A cantar ab harmonia: etc.

  Altras probas fan segura

En Vos la nostra esperança:

De mar y terra bonança

Trobam en tota apretura:

En qualsevol desventura

Nos val sempre vostra guia: etc.

TORNADA

  En la última agonia

No’ns deixeu, Reyna graciosa:

Siau Mare piadosa

De Cadaqués, que en Vos fía.

 

V: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix

R: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

OREMUS

Concede miséricors Deus, fragilitati nostrœ prœsidium, ut qui sanctœ Dei Genitricis memoriam ágimus, intercessionis ejus auxilio a nostris iniquitátibus resurgamus. Per eumdem Dóminum nostrum, etc. Amen.

 


Es goigs són composicions poètiques de caire popular, que es canten a la Mare de Déu, a Crist o as sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó... Ers goigs tenen com a finalitat  donar gràcies pes béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.

A Cadaqués hi ha tres goigs, es de Sant Sebastià, es de la Verge de l’Esperança (més coneguda com Santa Esperança) i es de Sant Baldiri.

La majoria des goigs daten des segles XVI, XVII i XVIII, precisament de l’època que és coneguda com a Decadència de la literatura catalana, tot i que n’hi ha de més antics i també de més moderns, de l’època de la Renaixença (segle XIX).