Coses d'ara i d'abantesCostums i tradicionsCarrers i placesRacons de CadaquésSabies que...?Atres

Es tres ponts

Es pont antic (1857-1921)

Vista des pont, on ara hi ha sa marquesina del Casino

 

 

 

Es pont, arrasat per l'aigat de Santa Helena

A finals del segle XVIII, concretament el setembre de 1790, i segons unes notes de l'època "se à comensat ÿ fet al Pont de la Riera un poch mes aball de la casa an pera Ballesta dret al canto dan qustou".

Això devia ser alguna obra provisional, i més si tenim en compte que, segons aquestes notes, es va començar i es va acabar es mateix mes.

Es primer pont propiament dit se va començar a construir el 1857, i estava més endintre que es pont actual, concretament on ara hi ha sa marquesina del Casino.

Aquest pont tenia dugues voltes, i sembla ser que el va finançar en Godo, un indià que és qui va construir s'edifici que ara és el Casino. El Casino i es pont antic, doncs, haurien nascut junts.

Aquest pont va durar fins a l'any 1921. L'aigat de Santa Helena (18 d'agost) se'l va endur. Encara se'n varen aprofitar algunes pedres per fer es Banc d'en Sinofós.

 

Vista des pont antic, amb ànecs inclosos.


Sa passarel·la provisional (1921-1924)

Immediatament es va construir una passarel·la provisional que unia es carrer des Cotxe amb Ses Herbes.

Per fer-la se varen aprofitar es  màstils i atres materials procedents del Llanihssen, un vapor britànic que havia naufragat a Cadaqués.

A l'esquerra d'aquesta foto s'observa sa passarel·la.


Es pont vell (1924-1982)

Es pont abantes de ser inaugurat.

 Poc abantes de ser enderrocat

L'any 1924 se va inaugurar un atre pont. Aquest estava més a prop d'en mar i va durar, amb penes i treballs, fins el 1982.

Ses últims anys, l'estructura feia figa i es va haver d'apuntalar. Això va provocar algunes inundacions, perquè es materials que arrossegava sa Riera feien un tap a sota des pont i el nivell de l'aiga pujava fins a inundar tot el Passeig, i també ses cases de sa Riera.

Tenia com a cosa positiva que sa barana era anatòmica, és a dir, prou ampla i corbada com per posar-hi còmodament es cul  i passar-hi l'estona veient passar la gent.

En Llerso i en Xerrapet


Es pont actual (1982)

 

Aspecte que oferia es nou pont, encara en construcció, durant una llevantada que va tenir lloc l'octubre del 1982.

 

 

Contemplant es foc de Sant Joan des des pont. 23/06/2005

Aquest pont es va inaugurar el 1982.

No té, ni de bon tros l'encant des dos ponts anteriors. Probablement més resistent i funcional, ja no ofereix l'atractiu d'anar-hi a badar o a xerrar. És una massa de ferro i formigó totalment insípida. A més, es va fer sense cap previsió de futur. És estret i l'amplada de ses voreres és ridícula.

No fa massa l'Ajuntament va posar-hi un passamà de fusta per mirar d'humanitzar-lo una mica, però definitivament es pont ja és simplement un lloc de pas sense cap encant.